selskab Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Logo
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na kilka sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, promulgacja upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona poprzez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują możliwość wyrównania dorobków, czyli wzrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, który jest twórczość danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że dla swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, która została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej praktyczne zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, gdy jeden z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem czyli prowadzeniem domu.

Tilbud:

Navn: Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi
adresse: Barcin 88-190, ul. Azaliowa 6
Medarbejdere: Janusz Baran, Krzysztof Dunajewski, Stefan Galewicz, Feliks Butkiewicz, Karol Jagodziński, Augustyn Kalkstein, Hieronim Gajda, Wiesław Kabel,


Dato tilføjet: 07-12-2019