selskab Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości

Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości

Logo
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest szczególnie dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych również dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny na rzecz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych także studentów, a zarówno na rzecz osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również niektórych innych ustaw. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i profil ma fundamentalne znaczenie na rzecz przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, jaka weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się przede wszystkim do szerokich przemian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności nader istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a zarówno licznych przemian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Tilbud:

Navn: Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości
adresse: Witkowo 62-425, ul. Tylna 47
Medarbejdere: Cezary Błach, Zygfryd Mikuś, Adam Galewicz, Rajmund Betliński,


Dato tilføjet: 10-12-2019